Thân Thúy Hà kể chuyện được Hoài Linh giúp đỡ trên phim trường
Thân Thúy Hà không phải diễn viên hài nhưng vẫn mạnh dạn nhận lời đóng “Đích tôn độc đắc” cùng Hoài Linh, Trung Dân, Tấn Beo, Hứa Minh Đạt, Lê Lộc. 123web.xyz Tổng hợp tự động – Nguồn RSS Internet