Sao võ thuật mắng Châu Tinh Trì là "kẻ mất dạy, sống giả tạo"
“Quái nhân màn ảnh” Lương Tiểu Long không ngần ngại mắng Châu Tinh Trì là kẻ mất dạy và sống giả tạo. 123web.xyz Tổng hợp tự động – Nguồn RSS Internet