Kim Hye Sun tuyên bố không thể chi trả khoản nợ 2,3 tỷ won.  123web.xyz Tổng hợp tự động – Nguồn RSS Internet