"Hoàng tử lai" 16 tuổi Kim Samuel lễ phép trước dàn nghệ sĩ Việt
Ngoài các hoạt động văn hoá trong 3 ngày đến Việt Nam, Kim Samuel còn tham gia mở màn cho gameshow Nhạc hội song ca cùng nhiều nghệ sĩ Việt. 123web.xyz Tổng hợp tự động – Nguồn RSS Internet