Người đẹp cho biết sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ và góp phần quảng bá hình ảnh của phụ nữ Việt đến bạn bè quốc tế. 123web.xyz Tổng hợp tự động – Nguồn RSS Internet