NSND Lan Hương khẳng định mình không phẫu thuật thẩm mỹ nhưng không ‘ăn hình’ nên thường bị nhận xét ở ngoài đời quá khác khi lên phim. 123web.xyz Tổng hợp tự động – Nguồn RSS Internet